PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 – 2020

Podukrep 6.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij Naziv aktivnosti: Posodobitev opreme in ureditev biološke čistilne naprave.


Vključitev v podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega smo izvedli naložbo v nakup nove računalniške opreme in ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije.


CILJI:

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

– posodobitev računalniške opreme,
– ureditev biološke čistilne naprave

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– izboljšanje konkurenčnosti kmetije,
– izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP.
Spletna stran Programa razvoja podeželja.

Kontakt

Turistična kmetija pri Lazarju
Bizjan Milan s.p.
Podgrajska cesta 9/c,
1000 Ljubljana
Slovenia
+386 1 528 18 62,
+386 41 807 146,
 +386 40 895 521*
*(ENG, ITA),
 info(a)pri-lazarju.si